מבחן במתמטיקה

כיתות ו'

תלמידים יקרים

ביום ראשון 12-01-113 יתקיים מבחן במתמטיקה.


הנושאים:

גופים:

1. הכרת הגופים: מנסרה , פירמידה גליל חרוט.

הכרת המושגים: קודקוד, צלע, פיאה , מעטפת, בסיס

פריסות מנסרות ופירמידות

נפח מנסרות

2. כפל וחילוק מספרים עשרוניים בעשרות שלמות

אומדן מכפלות

3. סדר פעולות שלמים, שברים ועשרוניים

חומרים ניתן למצוא באתר בית הספר


בברכת הצלחה!

פז, שרון, ורד