עבודת במיקרא כבוד האישה-פרזנטציה

מגישים: עמית כהן, ליאור ניר ואבירן נוביק כיתה ט'2

הגדרת החוק והענישה

החוק המיקראי אינו מגדיר את המילה אונס כן הגדרתו בעייתית אך במעשי אונס במיקרא אפשר לשים לב בשימוש בפעלים המראים אלימות וכפייה של האנס על הנאנסת כמו: "ויחזק בה ויענה"אמנון ותמר ספר שמואל.לפי החוק המיקראי העונשים הקיימים מיקרה של אונס הם: 1.אונס לאישה מאורסת- גזר דין מוות לשניהם.

2.מיקרה שהאונס נעשה במקום מבודד והנאנסת מפעילה התנגדות אקטיבית גזר הדין מוות הוא על האנס בילבד.


לפי החוק הישראלי העונש ע אונס הם: מאסר 16 שנים-ניצול אדם חולה נפש או לקות שכלית

מעשה אונס בקטינה (מיתחת לגיל 16)/איום בנשק/התעללות בנאנסת-מאסר של כ 20 שנים בכלא.

ההתייחסות לאונס בחוק המקראי והישראלי

בהשוואה להיום החוק הישראלי מקל על האנס למעומת החוק המקראי מפני שלפי החוק המקראי העונש הוא עונש מוות ואילו בחוק הישראלי העונש יכל להיות בין 16-20 שנות מאסר. מפני העונש מאסר האנס יכל להביע חרטה ולהבין את משמעות המעשה שעשה ואילו בעונש המוות המקראי לאנס אינו יכל להביע זאת .

התיחסות לנאנסת אז והיום

ההתייחסות לנאנסת בתקופת המקרא:

1.אונס כנגד בתולה מאורסת שלא הפעילה התנגדות אקטיבית במקום ציבורי-גזר דין מוות לאנס וגם לנאנסת.

1.1. אונס כנגד בתולה מאורסת שהפעילה התנגדות אקטיבית במקום נטוש- גזר דין מוות רק אנס .


2. אונס כנגד בתולה לא מאורסת -א. האנס חייב לשלם קנס כספי בשווי מוהר בתולים של הנערה כ 50 כסף.

ב. האנס חייב להינשא לנאנסת בלי יכולת להתגרש ממנה.


כיום אין התייחסות לעונש הנאנסת בישראל .

ההסכמה עם הענישה אז והיום

אני מסכים עם הענישה של תקופת המקרא עונש מוות מפני שאדם אשר אנס אישה לאחר צאתו מהכלא האנס יכל לחזור על מעשיו שוב ולאנוס עוד נשים, יתרה מזאת אישה אשר חוותה 'חווית' אונס יהיה לה קשה ביותר להשתקם ולחזור לחיים רגילים גם אחר טיפולים פסיכולוגים רבים והיה לה 'כתם' כל החיים ויהיה לה קשה סמוך שוב על אנשים אחרים זאת ועוד כאשר האנס נכנס לכלא הוא יכל נסות קבל חנינה או ניקוי חלק מהעונש וכאשר הוא יצא משם הוא יוכל חזור על מעשיו

התייחסות של החברה לאונס אז והיום


החוק המקראי קבע כי קיימים 2 מרכיבים להרשעתו של האנס וחומרת פסק דינו:

סטטוס הנערה- אם הנערה בתולה ואינה מאורסת העונש קנס ועל האונס חלה החובה להתחתן עם הנערה ולא יוכל לגרשה.

אם הנערה נשואה או מאורסת יש לבדוק את מקום האונס אם בעיר שניהם אשמים כי הנערה יכלה לצעוק … ואז עונש מוות לשניהם

אם בשדה - עונש מוות לאונס בלבד.

החוק היום שונה מהחוק המקראי.

החוק המודרני לא עושה הבחנה בין אישה בתולה, רווקה לאישה נשואה או מאורסת.

מיקום האונס לא רלוונטי.

החוק מדגיש את ניצול חסרי ישע, כמו נשים חולות או קטינות..

כיום קיימת הבחנה בין אונס , מעשה סדום והטרדה מינית דבר שאינו קיים בחוק המקרה