HISTÓRIA DE LA MÚSICA

Romaticisme

COMPOSITORS

De m0ment res de res

INSTRUMENTS

De moment res de res


IMATGES D'AQUELLA ÉPOCA

INCREEIBLEE

FET PER

PEPITO I PEPITA

JA ESTAAAA