הסעות

כללי המתנה זהירה ונכונה בתחנת ההסעה

כללי המתנה לאוטובוס בתחנות ההסעה:

1. יש להמתין בקצה הרחוק משפת המדרכה. חזית האוטובוס עלולה להיכנס אל המדרכה ולפגוע בעומדים בסמוך לכביש. רק לאחר שהאוטובוס נעצר, מתקדמים לעברו

2. אם יש ספסל בתחנה, מוטב להמתין בישיבה

3. אם יש בתחנה אדם הזקוק למקום ישיבה יותר ממך, פנה לו את מקומך

4. אין להתקרב אל האוטובוס המגיע לתחנה אלא לאחר שעצר עצירה מוחלטת

5. אסור לדחוף ולהידחף כאשר האוטובוס מגיע

6. אם אתה נמצא רחוק מהתחנה, אל תרוץ אל האוטובוס העומד בתחנה. "השטחים המתים" בשדה הראייה של נהג האוטובוס גדלים ככל שמתקרבים לאוטובוס. לכן, לא בכל מקום יכול הנהג להבחין בך

7. בהמתנה להסעת תלמידים יש ליצור טור מסודר במקום המיועד לעלייה לאוטובוסים, לפי יעדי הנסיעה

הסעות תלמידים - מוגש מטעם אור ירוק