Veranderingen zorgverzekering 2015.

Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst.

AWBZ verdwijnt.

Begeleiding en dagbesteding die je vroeger vanuit de AWBZ kreeg, gaan nu via de gemeente.Als je verzorging en verpleging thuis kreeg vanuit de AWBZ, dan gaat dit in 2015 geregeld worden via je zorgverzekeraar.

Je woont in een instelling wat nu?

Je recht op verblijf in een instelling verandert niet. Meestal is dat ook de instelling waar je nu woont. Mocht de instelling gaan sluiten bijvoorbeeld door leegstand of verbouwing, dan moet je verhuizen naar een andere instelling.

Eigen risico.

De eigen risico van €360 in 2014 wordt in 2015 €375.

Dekking van het basispakket in 2015.

 • De dekking van het basispakket wijzigt in 2015 nagenoeg niet, al zijn er wel kleine wijzigingen. Maak je gebruik van bepaalde zorg in het basispakket, dan is het altijd goed om te controleren of deze wijzigingen voor jou persoonlijk gevolgen hebben.

Wat verdwijnt uit het basispakket?

De volgende vergoedingen verdwijnen uit het basispakket:

 • Combinatietest voor zwangere vrouwen vanaf 36 jaar.
 • Dyslexiezorg (gaat naar de gemeenten)

Zorgtoeslag 2015

 • In 2015 zal de zorgtoeslag voor de laagste inkomens hoger zijn dan het bedrag in 2014. Voor de categorie hogere inkomens zal de zorgtoeslag ten opzichte van 2014 sneller worden afgebouwd.

  Wijzigingen zorgtoeslag in 2015

  De bijdrage van de overheid aan de kosten voor uw zorgverzekering wijzigt:

  • Voor lage inkomens is de bijdrage hoger (ongeveer even groot als de stijging van de premie en het gemiddeld eigen risico).
  • Voor hogere inkomens gaat de overheid minder bijdragen.
  • Het inkomen waarbij u nog zorgtoeslag krijgt is verlaagd.

  De tegemoetkoming in de zorgkosten is afhankelijk van uw inkomen. Voor alleenstaanden geldt in 2015 een maximum inkomen van €26.316. Voor partners geldt een maximum inkomen van € 32.655.

  De maximum zorgtoeslag in 2015 is voor alleenstaanden € 942. Voor meerpersoonshuishoudens € 1.791.