Antibiotica-Resistentie

Marije Melgers, Laura v Gurp, Celine Veefkind & Isa Slotboom

Antibiotica

De meeste mensen hebben het wel eens gebruikt toen ze ziek waren: Antibiotica. Dit zijn medicijnen die bacteriën doden, maar helaas kunnen sommige bacteriën er ongevoelig voor worden. Dit noemen we antibioticaresistentie. Hoe meer antibiotica je gebruikt, hoe groter de kans is dat de bacteriën resistent worden. Er is dus een kans dat het antibioticum op een gegeven moment niet meer werkt. Daarom is het de bedoeling dat je zo min mogelijk antibiotica gebruikt. Antibioticaresistentie is een groot probleem en heeft grote gevolgen op de gezondheid van de mens. Een factor die een grote rol speelt bij de antibiotica resistentie zijn de veehouderijen.

Gebruik van antibiotica in de veehouderijen


Veehouderijen gebruiken antibiotica zodat er minder dieren ziek worden. Dit betekent dat er bijvoorbeeld meer vlees is om te verkopen en dit betekent weer meer omzet voor de veehouderijen. Maar door het vele gebruik van antibiotica zijn bepaalde bacteriën resistent geworden voor het medicijn, dat ook door de mens wordt gebruikt. Wanneer we het antibiotica gebruik in veehouderijen vergelijken met het gebruik in andere landen, zien we dat de veehouderijen in Nederland ongeveer 120 mg antibiotica per kg levend gewicht vee gebruiken. Dit is natuurlijk erg veel, maar gelukkig niet zo veel als in bijvoorbeeld in Cyprus en Italië. Maar als je Nederland en Noorwegen met elkaar vergelijkt, kan je zien dat wij veel meer antibiotica gebruiken. Het kan natuurlijk altijd beter.

Big image

Maatregelen

Door veel gebruik van antibiotica in de veehouderij zijn bepaalde bacteriën resistent geworden voor antibiotica. Deze resistente bacteriën kunnen zich verspreiden via voedsel, waardoor mensen ook resistent worden voor bepaalde antibiotica. Daarom zijn er in Nederland een aantal strenge regels om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verminderen:

  • Alleen een dierenarts mag antibiotica voorschrijven.
  • De dierenarts moet eerst het bedrijf inspecteren en beoordelen, daarna mag hij de antibiotica voorschrijven en toedienen aan de zieke dieren.
  • De veehouders moeten het gebruik van antibiotica op het bedrijf behouden.
  • Antibiotica die gebruikt worden als laatste redmiddel bij mensen, mogen niet of alleen onder strikte voorwaarden gebruikt worden bij dieren.
  • Veehouders mogen geen dieren aanleveren voor de slacht waar nog resten van antibiotica in zitten.

Gevolgen

Antibioticaresistentie kan grote gevolgen hebben voor het behandelen van infecties en daarmee voor de volksgezondheid. Wanneer er sprake is van antibioticaresistentie kunnen veel mensen niet worden behandeld voor die ziekte en kunnen de bacteriën zich dus ook sneller verspreiden. Er moet dus eerst weer een nieuw antibiotica worden uitgevonden. Door het vele gebruik van antibiotica bij dieren kan resistentie bij bacteriën waar mensen ziek van kunnen worden dus ook toenemen. Het is belangrijk om antibioticaresistentie te voorkomen. We moeten dus zo min mogelijk antibiotica gebruiken en dit kan onder andere door het gebruik in de veehouderijen te verminderen.