LLUMIESCALFOR

El millor producte que il·lumina i dona calor

Big image

INSTRUCCIONS

Treu el llumiescalfor de la caixa, i frega suaument la punta del llumiescalfor amb el lateral de la caixa, que conté fòsfor.

FUNCIONAMENT

Es treuen de la caixa on es troben, i s'agafa el llumiescalfador per la part de fusta, quan freguem la punta del llumiescalfor amb la part lateral de la caixa, que conté fòsfor, es produeix una reacció química que fa que es produeixi una combustió i que el llumiescalfor s'encengui. Genera llum i calor.
Big image

REACCIÓ QUÍMICA EN LA QUE ES BASA

Es basa en una reacció de combustió en la que el fòsfor i l'oxigen s'ajunten i formen òxid de difòsfor. És una reacció exotèrmica que despren llum i calor.

Big image

QUANTITAT DE REACITUS NECESSARIS PER DUR A TERME LA REACCIÓ

Massa mínima: 30 g de fòsfor i 80 g de oxigen.