Alkalimetaller

Grupp 1

Alkalimetallerna är Litium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cesium, väte och Francium

H = (Väte) Det vanligaste ämnet, är det lättaste av all grundämnen, används till mycket t.ex. metanol och saltsyra.


Li = (Litium) Upptäckes år 1817 och framställdes år 1818, Har högst smältpunkt av alla alkalimetaller, Kan användas till läkemedel.


Na = (Natrium) Är den mest använda alkalimetallen, upptäckes 1807 av Sir Humphry Davy, nödvändigt grundämne för människor och djur.


K = (Kalium) Har kokpunkt 774*C, Hade samma upptäckare som Natrium det upptäckes också samma år, livsnödvändigt mineralämne för alla organismer (för människan är den viktig för elektrolyt och vätskebalans.


Rb = (Rubidium) Metallen antänds spontant i luft och reagerar våldsamt med vatten, Smälter redan vid 39*C, Upptäckes år 1861 av Robert Bunsen och G.R Kirchhoff.


Cs = (Cesium) Är den mest reaktiva av alla metaller därför finns den inte ute i naturen, kan användas inom rymdteknik som t.ex. kontroll av satellitbanor, Har samma upptäckare som rubidium men upptäckes år 1860.


Fr =(Francium) Saknar praktiskt betydelse. Vägbara mängder av grundämnet har inte framställts, upptäckes av Marguerite Perey år 1939, finns bara ca 15 g av francium i hela jordskorpan.

Fakta

*Alkalimetallerna har samma antal valenselektroner

*Väte ingår i grupp 1 men är inte en alkalimetall

*Alkalimetaller har bra ledningsförmåga för värme och elektricitet

*Eldar man dem så får de färg, används därför i fyrverkerier

*Alkalimetallerna har en hög kemisk reaktivitet. Därför finns de aldrig i naturen.

*Alla är silverfärgade

Några bilder

Varför borde du inte lita på atomer? Därför de gör upp allt.

Sebastian, Theo, Linus, Viktor Lundqvist