TopMilieuService

Silo-demontage

TopMilieuService-sloop VCA*

Top Milieu Service is een all round dienstverlener in het inzamelen en recyclen van afval. Naast het afvalverwerken is er ook een sloop-afdeling. De volledig VCA-gecertificeerde slopers hebben inmiddels menig bouwwerk ontmanteld. Boerderijen, woningen winkelpanden en installaties worden vakkundig afgebroken. De vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar de sorteerinrichting in Noordhorn. Hier wordt al het afval gescheiden en klaargemaakt voor hergebruik of nuttige toepassing.


www.toprecycling.nl

Kijk voor meer informatie op onze website of bel 0594 505 604