כלל זה"ב

אם אתה רוצה על חייך לשמור עצור והקשב לרמזור