השפעת שאריות קפה על צימוח בצל ירוק

דינה כהן בן עמי, הקמפוס הוירטואלי במדעי החקלאות

הקדמה:

נושא הפיכת פסולת למשאב נמצא על סדר היום הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית. למשל: מחזור שאריות אוכל והפיכתן לקומפוסט, אשר בתורו מעשיר את מצע הגידול, בין השאר בתחמוצות חנקן מומסות במים, שבתורן נקלטות על ידי שורשי הצמחים. החנקן הוא אחד ממרכיבי חומצות האמינו שמהם בנויים החלבונים, חיוני לצמח במיוחד בתקופת הגדילה ומציאותו בצמח מעודדת את ייצור הכלורופיל הדרוש לפוטוסינטזה. בביתנו נהוג להשליך לקומפוסטר את כל שאריות האוכל(למעט שאריות בשר), ולדשן בקומפוסט המוכן את עצי הגינה. אנו שותים כמאתיים גרם קפה אספרסו מדי שבוע, שאריות הקפה עשירות, בין השאר, בחנקן, אשלגן, מגנזיום, קפאין ועוד. חשבתי ששווה לבדוק השפעת פסולת שאריות קפה על צימוח. חיפוש חומר העלה שהנושא נחקר השנה במרכז קדס לאקולוגיה של גגות ירוקים באוניברסיטת חיפה. צמח הבצל הירוק נבחר משום קצב הגידול המהיר יחסית וצמיחתו לגובה. במחקר נבדקה השפעת הוספת שאריות קפה במצע גידול על מדדי צימוח. השערתי היתה, שככל שריכוז שאריות הקפה המוסף למצע הגידול יעלה, תהיה עליה בייצור כלורופיל, ולכן תהיה יותר פוטוסינתזה, עובדה שתתבטא בהתארכות עלי הבצל עד לנקודה מסוימת. ייתכן שכמות גדולה מדי של קפה תגרום לעיכוב צימוח של עלי הבצל.

מטרת המחקר:

לבדוק השפעת הוספת שאריות קפה במצע גידול על צימוח בצל ירוק.

שאלות המחקר:

א. כיצד משפיע הוספת שאריות קפה במצע הגידול על גובה העלים של בצל ירוק?


ב. כיצד משפיע הוספת שאריות קפה במצע הגידול על מסת העלים של בצל ירוק?

שיטות וחומרים:

משתנה בלתי תלוי במחקר: ריכוז שאריות הקפה שהוספו למצע הגידול. נבדקו ריכוזים שונים של שאריות קפה: 2.5%, 5%, 10%, 15% במצע הגידול.

משתנים תלויים במחקר: 1. גובה הצמח, שנמדד בס"מ בעזרת סרגל; 2. מסה של עלי הצמח, שנמדד בגרמים בעזרת משקל דיגיטלי, לפני ואחרי ייבוש בתנור.

בקרה בניסוי: 1. בקרה פנימית ללא הגורם הנבדק (מצע גידול ללא שאריות קפה); 2. בקרה השוואתית בין ריכוזי הקפה השונים שהוספו למצעי הגידול.

גורמים קבועים בניסוי: טמפרטורת הסביבה, סוג הצמח, עומק השתילה, סוג שאריות הקפה, כמות המים בהשקיה, עוצמת האור ודרך מדידה זהה.

אופן הכנת מצע גידול: שקילת שאריות קפה(25, 50, 100ו-150 גרם) בעזרת משקל דיגיטלי וערבוב עם 1 ק"ג תערובת גידול. סך הכל הוכנו 5 טיפולים (כולל ביקורת) ובכל טיפול 5 חזרות.

תוצאות:

מדדי הצימוח(גובה ומסה) של צמחי הבצל היו הכי גבוהים בטיפול הביקורת(מצע גידול ללא שאריות קפה).

בטיפול הוספת 10% ו-15% שאריות קפה למצע גידול קצות עלי הבצל הצהיבו כעבור שלושה שבועות.

דיון ומסקנות:

בניסוי בדקתי שתי שאלות מחקר: השפעת הוספת שאריות קפה במצע גידול על גובה העלים של בצל ירוק ועל מסת העלים.

בבדיקת השפעת הוספת שאריות קפה במצע הגידול על צימוח הבצל התקבלו תוצאות שונות מהשערתי ההתחלתית במידה מסוימת, לשאריות הקפה היתה השפעה חיובית על צימוח בצל ירוק ועל המסה שלו, ויחד עם זאת מדדי הצימוח(גובה ומסה) של צמחי הבצל היו הכי גבוהים בטיפול הביקורת(מצע גידול ללא שאריות קפה).

בניסוי השתמשתי בתערובת גידול לכל סוגי הצמחים(טוף רמת הגולן), המכילה: כבול איכותי, קוקוס, טוף, חומרי דישון והזנה. לפי ניסוי זה נראה שהתערובת איכותית ומכילה את כל מה שצמח הבצל צריך בשביל לגדול.

ניתן לראות שככל שעלה ריכוז שאריות הקפה במצע הגידול עלה גובה ומסה של עלי הבצל, ויחד עם זאת כעבור שלושה שבועות הצהיבו קצות העלים בטיפולי 10% ו-15% שאריות קפה במצע הגידול. התייבשות עלים ושורשים יכולה לנבוע ממחסור בסידן, יתכן שהעלייה בריכוז שאריות הקפה גרם להורדת רמת ה-PH במצע הגידול. כדי להתאזן, הפרישו הצמחים חומרים שהמרכזי שבהם הוא סידן, ולכן נראתה הנבילה.

מתוצאות הניסוי שעשיתי עולה מסקנה ברורה אחת: הוספת שאריות קפה במצע גידול מועילה לבצל רק בריכוז מסוים, הוספת שאריות קפה במצע גידול בריכוז של 5% תורם לגובה הצמח ולמשקלו היבש. לעומת זאת הוספת שאריות קפה במצע גידול בריכוז 10% ומעלה תגרום לנבילת הצמח ותגרע ממשקלו.

המלצות והשלכות לעתיד:

במחקר זה נבדקה האפשרות של הוספת שאריות קפה להגברת צימוח במנותק מהקומפוסט הביתי. תוצאות מחקר זה פותחים כיווני חקר נוספים:

מצע גידול: על מנת להתמקד ביתרונות של הוספת שאריות קפה למצע הגידול מומלץ לחזור על הניסוי בסוגי מצעי גידול שונים וביניהם אדמות לא פוריות.

ריכוז שאריות קפה אופטימלי: מומלץ לבדוק ריכוזי הוספת שאריות קפה לריכוז האופטימלי שנמצא בניסוי, על מנת למצוא את הריכוז האופטימלי.

צמחים שונים: מומלץ לבצע את הניסוי עם צמחים נוספים ולמצוא את הריכוז האופטימלי של הוספת שאריות קפה לגידול צמחים.