Nieuws uit Groep 7/8

November 2014 - WereldKidz Triangel

Update Nieuwsbrief

Het is alweer tijd voor de 2e nieuwsbrief vanuit de groep. Vanuit enkele ouders en via het feedback formulier hebben wij positieve terugkoppeling gehad over de inhoud en vorm van de nieuwsbrief!


Ik wil jullie erop attenderen dat het ook mogelijk is te reageren op deze nieuwsbrief. Dit kan door helemaal naar onder te scrollen, waarna u het reactieveld vanzelf tegenkomt. Op deze wijze kunt u vragen stellen over wat er in de nieuwsbrief staat. Op die manier kunnen we de lijn vanuit school nog beter doorzetten naar huis!

Voorstelling: Vlinder, een meisje zonder naam

Op vrijdag 14/11 hebben we naar een voorstelling gekeken van KunstCentraal. Het thema van deze voorstelling was: hoe het voelt om alleen in een vreemd land te zijn, terwijl je de taal niet spreekt. Hoe red je jezelf? Wat is belangrijk? Wat is een thuis precies?


De kinderen hebben er van genoten! In de klas hebben we besproken wat we er van hebben opgestoken. Een van de meiden verwoorde het mooi:


Thuis is waar jij je fijn voelt!

Agenda

17 november - Robin jarig

21 november - Schoolnieuwsbrief 2

22 november - Desteny jarig

24 november - Naomi jarig

24 november - Start week van de MediaWijsheid

25 november - HipHop Workshop

26 november - Open Podium (11.30 tot 12.10 uur)

5 december - Sinterklaasviering

Waar zijn wij mee bezig?

Hieronder staat per vakgebied waar we aankomende weken mee aan de slag gaan. Verder kan je er ook handige tips en links vinden naar websites die de thema's in de klas ondersteunen.


Taal: We zijn bezig met het 3e blok van de methode Taal in Beeld. Voor groep 8 gaat het onder andere in dit blok over werkwoordsvormen en het gezegde. Groep 7 heeft het onder andere over het lijdend voorwerp, het schrijven van teksten en dialecten.


Extra werkbladen hiervoor zijn te vinden via TIB-Extra of via onze YURLS-pagina.


Voor de samenvattingen van alle uitleg behorend bij deze blokken, klik op de links hieronder. Deze kunnen gebruikt worden door de kinderen om zich goed voor te bereiden op de toets of door u om ze te overhoren:

- Samenvatting Blok 3 Taal Groep 7

- Samenvatting Blok 3 Taal Groep 8


Spelling: Bij spelling zijn we nog steeds bezig met de volgende categorieën:


Voor groep 8:

- R25 / R26 / R27: Samenstelling met de tussenklank /u(n)/ en de uitzonderingen daarop.

- W10: Woorden met /ie/ = i.

- W27: Woorden met lange klinker die als een korte klinker klinkt.


Voor groep 7:

- K28: Woorden met /zj/ = g.

- K29: Vaste stukjes ~isch(e).

- R17: Bijvoeglijke naamwoorden.

- W10: Woorden met /ie/ = i.


Uitleg Letters:

K = Klankwoord (Hoe klinkt het woord?)

R = Regelwoord (Wat is de regel?)

W = Weetwoord (Gewoon onthouden hoe je het schrijft)

WW = Werkwoorden (Volg de regels van vervoegen)


Voor alle spelling categorieën zijn er werkbladen aansluitend bij onze methode te vinden op SIB-Extra. De werkbladen horen bij de categorieën. U kunt natuurlijk ook de spellingproblemen googlen, er zijn ontzettend veel websites met ondersteuning te vinden.


Rekenen: Het aankomende blok (blok 4) gaan we aan de slag met:


Groep 8:

- Optellen en aftrekken met ongelijknamige breuken: bijv. 3 5/6e + 1 3/4e

- Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen: bijv. 0,3 x 0,7

- Delen met rest: de rest wordt uitgedrukt in breuk/kommagetal: bijv. 156 : 5 = ?

- Berekenen van inhoud in m3: (lengte x breedte x hoogte)


Groep 7:

- Relatie tussen digitale en analoge tijden( wijzers tekenen op lege klokken)

- Percentages inkleuren in cirkeldiagrammen

- Aflezen en interpreteren van (spoor)tabellen

- Handig optrekken en aftrekken van kommagetallen: bijv. 12,50 + 4,25 + 7,50


Extra oefenwerk is te vinden op onze YURLS-pagina.


Wereld Oriëntatie:

We gaan binnenkort starten met Onderzoeken en Ontwerpend leren. Ontdekkend en

onderzoekend leren (O&O-leren) is een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om zich heen op een actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Er wordt uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Bij O&O-leren zijn kinderen, buiten de klassieke leermomenten om, actief bezig met hun leerproces voor de vakken ardrijkskunde en geschiedenis.


Er wordt thematisch gewerkt. In plaats van het leren van losstaande feiten, kunnen kinderen het geleerde in een grotere context plaatsen. O&O-leren stelt kinderen in staat zelf verbindingen te maken tussen eerder opgedane kennis en ervaringen en nieuwe informatie of vaardigheden. Het leert kinderen zelfstandig te denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en reflecteren.


In de volgende nieuwsbrief zal ik hier verder over toelichten!


Week van de MediaWijsheid:

Met de week van de MediaWijsheid vraagt Mediawijzer.net jaarlijks aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen en is speciaal bedoeld voor kinderen van groep 7 en 9. Deze kinderen lijken al redelijk mediawijs, maar ze gebruiken vaak nog lang niet alle mogelijkheden en onderschatten mogelijke risico's van hun mediagedrag.


In deze week krijgen de kinderen een superspannende opdracht die ze binnen 5 dagen moeten volbrengen en waarmee ze per dag ongeveer 1 uur in de klas bezig zijn. Daarnaast kunnen ze thuis extra opdrachten uitvoeren voor extra punten. Alle vormen van media worden gezet. Om informatie te vinden, maar ook om de kinderen van de wijs te brengen. Is alles wat ze zien echt? Kunnen ze iedereen vertrouwen? En wat vertellen ze over zichzelf? Mediawijs word je door ervaring!


Bij de week van de MediaWijsheid mogen kinderen een tablet, smartphone of laptop mee naar school nemen. Dit is echter volledig op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.


Werkstukken:

Bijna alle kinderen zijn klaar met hun werkstuk. De afgelopen weken hebben ze hard gewerkt om tot een mooi resultaat te komen! Inmiddels hebben de kinderen elkaar werkstukken beoordeeld en zijn er prachtige werkstukken voorbij gekomen. Vanaf volgende week starten we met het 2e werkstuk, maar nu mogen de kinderen zelf kiezen wat het onderwerp wordt. Verder wordt er van de kinderen gevraagd hier ook thuis aan te werken. Bijvoorbeeld met het uittypen van het werkstuk en naar de bibliotheek te gaan!


Voor de beoordeling van het werkstuk gebruiken we het volgende formulier:

Formulier beoordeling werkstuk

YURLS-Pagina Groep 7/8

Klik op deze link om de YURLS-Pagina van groep 7/8 te openen met links naar online leermateriaal voor alle vakgebieden.

Huiswerk & Toetsen

Het volgende huiswerk is aan de kinderen opgegeven:

- Leren doelwoorden

- Opstarten werkstuk 2

- Werk dat nog niet af is wordt meegegeven aan de kinderen

- Eind november rekenen les 13-14-15

- Mediamissies spelen (Week van de MediaWijsheid)

- Surprise en gedicht maken voor Sinterklaas


De volgende toetsen zullen binnenkort plaatsvinden:

- 26 november Toets doelwoorden blok 3 (taal)

- Eind november Toets blok 3 taal

- Begin december Toets blok 4 rekenen

- Begin december Dictee blok 3 spelling

Als afsluiting: De ouderavond, hoe het niet moet!

Koefnoen's ouderavond