האיגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

ינואר 2015 (2) משרד החינוך

דברי יו"ר המזכירות הפדגוגית

בשבוע החולף ציינו את יום הלשון העברית הממלכתי. יום זה מבקש לקדם ולהעצים את מעמדה של הלשון העברית ומן הסתם למערכת החינוך תפקיד מרכזי במשימה זו. לקידומה של הלשון העברית, ולמעשה של כל שפה פרטיקולרית, חשיבות משולשת:

 1. השפה כמשקפת וכמעצבת את חוט השידרה התרבותי והזהותי. במקרה של השפה העברית , להחייאתה תפקיד תשתיתי במעשה התחייה הלאומית. המאבק לשמירתה ולהעמקתה מהווה חלק משמעותי מחיזוקה של הזהות והתרבות הלאומית היהודית.
  "לצורך הצלחתה של הציונות כתנועה לאומית מודרנית וחילונית נדרשה תחייה של שפה עתיקה שנוצרה והתהוותה בחברה קדומה דתית, השתמרה בכתבי קודש דתיים, ועברה מדור לדור" (אליעזר בן יהודה)
 2. רוחב יריעה שפתי לכאורה רק משקף יכולות חשיבה אך נמצא גם כי הוא זה שמגדיר את יכולות החשיבה. כלומר המסוגלות לחשוב מוגדרת ומוגבלת על ידי מטען המושגים הלשוניים שנושא הפרט.
  "גבולות עולמי כגבולות לשוני" (לודוויג ויטגינשטיין).
  "השפה... היא החוקקת נתיבות למחשבה" (ביאליק)
 3. רמת האוריינות בחברה כמדד לרמת ההון האנושי. לעושר הלשוני חשיבות במימדים תיפקודיים כגון השכלה ותעסוקה וגם במימדים מהותיים כגון מעורבות אזרחית ותרבותית.
  " ...ידיעת ההגדרה הנכונה לדברים, לעולם החיצוני ולעולמו הפנימי של האדם, מביאה גאולה לנפש המחונך, מטהרת את רוחו ומתקינה אותו, מרחיבה את בית-הקבול שלו, והוא נעשה איש בן-חורין, הרואה את עולמו הפנימי והחיצוני בעינים בהירות, וכח הקליטה והאורינטציה שלו בעולם מתגדל פי כמה" (ביאליק)

בכל אגפיה של מערכת החינוך נערכו במהלך השבוע החולף שלל פעילויות שהמרכזיות שבהן הונהגו על ידי המזכירות הפדגוגית. כמובן שבמרכז האירועים עמד מפמ"ר הלשון, תומר בוזמן. נציין במיוחד את המשדר שהוביל בנושא "איך מחדשים מילים בעברית?" שנצפה על ידי 1200 כיתות (!). מוזמנים לצפות בקישור: https://www.youtube.com/watch?v=yl9oh7_9xL0 או בקישור : http://www.cetlive.cet.ac.il/#!-/co6m.

וכיאה לשפה אקנח בשיר.


שבוע הלשון העברית/ נתן אלתרמן

פורסם לראשונה בעיתון הארץ, 25.1.1940.

השפה היפה, השרידה היחידה

כך דורות בך הגו בחלום.

בראותם את פנייך כראות אגדה.

בלטשם בך כל תג כלטש יהלום.

ועכשיו בחוצות אפגשך בקידה,

ובשוק אחרייך אלך.

גם עכשיו את שרידה אבל לא יחידה...

כי זרות מחרישות את קולך.

....

בחסדך, בחסדך לשון הקודש,

ובזכות חזונך הראשון.

מטיילים בעריה של ארץ הקודש,

יהודים

הדוברים בשבעים לשון.

ובשביל להרבות בך יקר ותודה,

כיאות לאחות ואם,

מקדיש לך העם היושב ביהודה,

שבוע שלם..

שבוע שלם!


בברכת שבת שלום,

ניר מיכאלי

מפגש השתלמות למפתחים הדיסציפלינריים - "איחוד מול ייחוד"- למידה בדרך החקר

אגף א' לפיתוח פדגוגי, יקיים ביום ראשון ה- 18.1.15 בין השעות 15:30-19:30 במט"ח מפגש ל-30 מפתחים דיסציפלינריים מ-22 תחומי דעת בנושא: עבודת צוות ולמידה שיתופית בדגש על תהליכי חקר. המפגש יכלול: סדנה להתנסות, למידת עמיתים סביב עקרונות, סוגיות וכלים להנחיה בלמידה שיתופית.

השתלמות בינלאומית במרכז ע"ש א. עופרי, משרד החוץ

ב-21.1.15 יתקיים מפגש למידה במסגרת השתלמות בינלאומית שמקיים משרד החוץ במרכז עופרי (שלוחת ליבה של המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי) לכ-30 נציגים מומחים ממוסדות חינוך ואקדמיה ברחבי העולם. המפגש, בהנחייתן של גב' עדה רוזנברג וד"ר שלומית גינוסר מהמטה לחינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר שבאגף א' לפיתוח פדגוגי יתמקד בנושא: תפיסה ועקרונות פדגוגיים בחינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר בהיבטים של פיתוח מקצועי, התאמת תכניות לימודים וחלופות בהערכה.

השתלמויות מקוונות- במודל "איחוד מול ייחוד"

השבוע תפתחנה השתלמויות נוספות בחלופות בהוראה למידה והערכה- במודל איחוד מול ייחוד, שמוביל אגף א' לפיתוח פדגוגי בשיתוף אגפי המקצועות של המזכירות הפדגוגית:

1. בלמידה בדרך החקר תפתחנה השתלמויות בהיקף של 60 שעות בתחומי הדעת הבאים:

אמנות חזותית, היסטוריה ממ"ד ומחשבת ישראל.

2. בלמידה מבוססת פרויקטים - PBL תפתח השתלמות בהיקף של 60 שעות בתחום הדעת: מדעי החקלאות.

הפדגוגיה הדיגיטלית במגזר הערבי

פעילויות הפדגוגיה הדיגיטלית החדשות שיתקיימו בשבוע הבא במגזר הערבי, יתמקדו בשני מישורים עיקריים:

1. הפצת יחידות הוראה/למידה ומשימות מתוקשבות לבתיה"ס:

א. אוריינות קריאה בשפה הערבית לכתות י' - 4 משימות (קישור)

ב. אוריינות קריאה אלקטרונית בשפה הערבית לכיתות ג' - 2 משימות.

המשימות הן פרי של שיתוף הפעולה שמתקיים בין אגף שפות ואגף א' לפיתוח פדגוגי במזה"פ, אגף א' חינוך במגזר הערבי ואגף א' חינוך יסודי.


קישורים: מלח , סקוטר ,מיומנויות מחשב ומידע באוריינות קריאה לכיתות ג' ו ד' (בשפה הערבית) - מצגת


2. שיעור סינכרוני בשפה הערבית לתלמידי כיתות י'

נשלחה הזמנה לבתי-הספר להשתתף בשיעור סינכרוני , בשפה הערבית לתלמידי כיתות י'. השיעור יתמקד בשתי יחידות הוראה מתוקשבות שנבנו בשיתוף אגף שפות ואגף א' לפיתוח פדגוגי במזה"פ, אגף א' חינוך במגזר הערבי והפיקוח על הוראת הערבית - שפת אם ומטרתן לקדם למידה של טקסטים דיגיטליים, מבחינת המאפיינים, אוריינות מחשב ומידע וחשיבה מסדר גבוה. השיעור יינתן על ידי גב' ראויה בורבארה, מנהלת תחום דעת ערבית שפת אם ערבית במגזר הערבי.


קישור לשתי היחידות: אינסטגרם , למידה מרחוק

חינוך גופני

גמר ארצי לבתי הספר במרוצי שדה

הגמר הארצי במרוצי שדה לכיתות ז'-ח', ט', י"א-י"ב, הן לתלמידים והן לתלמידות הוא אחד השיאים של אירועי החינוך הגופני במערכת החינוך ונוטלים בו חלק למעלה מ- 1000 תלמידות ותלמידים!

הגמר יתקיים ביום ג', כ"ט בטבת ה'תשע"ה, 20 בינואר 2015.

במקרה של דחייה, המועד החלופי הוא: ז' בשבט ה'תשע"ה, 27 בינואר 2015.

התחרויות ייערכו בין השעות 10.00 – 13.30 במרכז "עידן", אתר חומה ומגדל, מועצה אזורית עמק המעיינות.

כולם מוזמנים.

השתלמות מקוונת הוראה לשם הבנה בתרבות ישראל

ביום רביעי כ"ג בטבת תשע"ה, 14 בינואר 2015, התקיים מפגש סינכרוני בנושא הוראה לשם הבנה בתרבות ישראל שנועד לקדם התנסות בפדגוגיה של הבנה ויישומה בהוראת תרבות ישראל.

המשתלמים בררו מהו נושא פורה, תוך בדיקת המרכזיות שלו לתחום, נגישות ורלוונטיות, קישור להתנסויות ולפעילויות בתחומי דעת אחרים ואתגר למורה.

הוצעו נושאים פוריים הנגזרים מתכנית הלימודים בתרבות ישראל, והתקיימה התנסות בשני כלים דיגיטליים (טריסיידר, מפת חשיבה) שבאמצעותם פרסו המשתלמים את הנושאים שניסחו.

"התחדשות וזהות יהודית בישראל ובתפוצות"

ביום חמישי, כ"ד בטבת תשע"ה 15 בינואר 2015 התקיים בחיפה יום עיון : "התחדשות וזהות יהודית בישראל ובתפוצות" במסגרת שיתוף פעולה בין היחידה ליהדות התפוצות באגף מורשת עם העיר חיפה.

תערוכה ארצית ע"ש ציפורה לוריא

ביום חמישי כ"ד בטבת תשע"ה, 15 בינואר 2015, נפתחה תערוכה ארצית ע"ש ציפורה לוריא במרכז ווהאל שליד אוניברסיטת בר אילן. התערוכה של בוגרי מגמת האומנות בחינוך הדתי.

חלוקת תעודות הוקרה ופרסום שמות הזוכים בתחרות היצירה במגזר הבדואי בנושא "האחר הוא אני"

הממונה על החינוך הבדואי, יזם בסוף שנה"ל תשע"ד תחרות יצירה במגזר הבדואי, בשיתוף מנהלי המחוזות והפיקוח במשרד החינוך במחוז צפון ובמחוז דרום, התחרות התמקדה בשלושה היבטים: כתיבה יצירתית, יצירה אומנותית, צילום ובימוי סרטים. התחרות יועדה לתלמידי כיתות א' - י"ב בבתי הספר הבדואיים.

התחרות התקיימה במסגרת קידום ויישום המטרות הערכיות של משרד החינוך בנושא סובלנות, פלורליזם וקבלת האחר, כדי לקדם בקרב התלמידים את הערכים של מתן יחס של כבוד לאחר, הערכה וסובלנות כלפי בני אדם באשר הם וכלפי חברות, תרבויות ודעות שונות, וכן אכפתיות כלפי בעיות וצרכים ייחודיים של פרטים בחברה, בנוסף לעידוד היצירה בחברה הבדואית.

בתחילת השבוע הכריז הממונה על החינוך במגזר הבדואי את שמות הזוכים בתחרות בכל התחומים, וחלק תעודות הוקרה לכל התלמידים אשר השתתפו בתחרות ולבתי הספר.

היצירות שנבחרו תפורסמנה בחוברת אקלאם לכתיבה יצירתית לתלמידים הבדואים שתצא בחודש הבא. סרטוני הוידאו שצולמו והופקו על ידי התלמידים, שעסקו בנושא התחרות: "האחר הוא אני", הועברו כקישורים לבתיה''ס על מנת להשתמש בהם במסגרת הפעילויות החברתיות והחינוכיות בביה"ס בנושא התחרות.

מפגש מורים לגאוגרפיה

ביום שלישי, כ"ט בטבת תשע"ה, 20 בינואר 2015 ,יפגשו כ-300 מורים לגאוגרפיה המלמדים בעל יסודי במוזיאון הגאולוגי ברמת השרון. נושא המפגש: "חלופות בהערכה" ובחלקו הראשון הרצאה וסדנה בחלקו השני של המפגש "מהנעשה בשטח" - מורים יציגו מגוון של עבודות גאוטופ הנעשות היום.

"מבט אופטימי - חינוך לרב תרבותיות"

ביום רביעי, א' בשבט תשע"ה, 21 בינואר 2015 , יתקיים יום עיון במכון מופ"ת בנושא "מבט אופטימי - חינוך לרב תרבותיות" במסגרת מיזם של אגף מורשת עם מרכז tec בסמינר הקיבוצים, העוסק בפיתוח קשרים בין - תרבותיים במרחב מקוון, בין תלמידים בכיתות ה', ט' מהמגזרים ממלכתי, ממלכתי דתי והמגזר הערבי.

מפגש מקוון בגאוגרפיה

ביום רביעי א' בשבט תשע"ה 21 בינואר 2015, ייתקיים מפגש מקוון במסגרת השתלמות להעמקת תהליכי התקשוב ושימוש במיומנויות המאה ה-21 בהוראת הגאוגרפיה בעל יסודי בכלל ובבחינה המתוקשבת בפרט. בדגש על "כלי גוגל בשרות הגאוגרפיה". הפעם יתמקד המפגש בכלי המיפוי של גוגל ובאפשרויות הכלים השיתופיים הנלווים כמו: ­ יצירת חתך, כלי מיפוי, שחזור התפתחות תהליך בציר היסטורי, בתהליך למידה שיתופי .

המפגש מתבצע באמצעות למידת עמיתים.

כנס מדריכות שפה ביסודי

ביום חמישי- 22 בינואר 2015 נקיים יחד עם האגף לחינוך יסודי כנס מדריכות שפה ביסודי בנושא למידה בסביבה מתוקשבת. נציג יחידת הוראה שפיתחנו לקידום אסטראטגיות קריאה בטקסט דיגיטלי והתמצאות ברשת האינטרנט. במסגרת היחידה פיתחנו בסיוע צוותו של רוני דיין ממינהל מדע וטכנולוגיה אתר מדומה מותאם לגיל, שבו ילדים יכולים להתנסות בצורה מבוקרת בבחירת אתר מתאים למטרת הלמידה שלהם, בהעלאת השערות לגבי הקישורים שהאתר מציע, במיזוג מידע מתוך מקורות מסוגים שונים, ועוד.

מפגשים מקוונים להוראת עברית

השבוע פתחנו בסדרת מפגשים מקוונים למורי מורים מכל שלבי הפיתוח המקצועי (במכללות, סטז', הדרכה בבתי הספר ובהשתלמויות). המפגשים יתקיימו סביב סוגיות שנוגעות להוראת עברית בבית הספר היסודי ומטרתן ליצור שיח משותף סביב סוגיות מקצועיות. המפגשים יתנהלו כדיון מקוון סביב הרצאות עיוניות. הפקולטה הרב-תחומי במכללת לווינסקי נרתמה לתת את חסותה למפגשים אלה. ההרצאות המוקלטות יעמדו לרשות המשתתפים והם יוכלו להציגן בהמשך במפגשי ההדרכה עם המורים. אנו מודים למי שסייע ותמך במזכירות הפדגוגית - משה זעפרני, דליה פניג, רחל ישראלי.

Big image