Komunikacioni uredjaji

Informatika

MODEM

1. MODEM

Vrsi konverziju digitalnih u analogne signale modulacija, i obrnuto –demodulacija.

MREZNA KARTICA

2. MREŽNA KARTICA

Može biti integrisana u matičnu ploču, neinegrisana ili PCMCIA (za notebook računare)

Big image

HAB

3. HAB (HUB)

Spaja više uređaja i tako pravi mrežu između dva ili više računara.

Big image

SWITCHER

4. SVIČ ( SWITCH)

Spaja više računara u mrežu i upravlja protokom podataka

Big image

RUTER

5. RUTER ( ROUTER)

Povezuje dve različite mreže i prosleđuje podatke sa jedne na drugu mrežu.

Big image