משה כמנהיג מעצב

מגישות : מיה האופטמן רון סובעי ורז ל.

מהו מנהיג מעצב ? מדוע משה נחשב מנהיג מעצב ?

מנהיג מעצב הוא מנהיג שמניע את עצמו לעשות יותר מכפי שהתכוון בהתחלה, ולעתים קרובות אף מעבר למה שחשב שביכולתו לעשות.
משה מנהיג מעצב מכיוון שהוא עשה הרבה יותר ממה שהוא ציפה מעצמו לעשות. הוא
כשה 'אמר לו (בסיפור הסנה בוער) שיוציא את בני ישראל ממצרים היא לא האמין בעצמו שהוא יכול ויודע לעשות זאת. לאחר מכן, משה הרים את המטה והשליך אותו ירצה. כאשר השליך אותו רצה, ה 'הפך את המטה לנחש.
שליחותו של משה-מתוך עשרת הדיברות