UDIN3:

Plazatik komunitatea sustatzen!

1.eguna:

Informazioa bilketa:

*Kultura

*Diseunu grafikoa

*Komunitatea landu

2.EGUNA