Nieuwsbrief 1

(Gespecialiseerd) Pedagogische Medewerker in de kinderopvang

Graag heten wij je Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de opleidingen Pedagogisch werk niveau 3 & 4

Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie elke onderwijsperiode op de hoogte stellen van alle nieuwtjes, ontwikkelingen en andere zaken die spelen op de opleiding en die van belang zijn voor het werkveld en onze praktijkopleiders.

Start Leerjaar 1 met BPV

Onze studenten van leerjaar 1 zijn inmiddels ook gestart met hun eerste stage! De studenten konden niet wachten om eindelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Dit jaar hebben wij de studenten de kans gegeven om de eerste lesweek van blok 3 volledig te benutten ten behoeve van de BPV. De studenten hebben dan geen les en kunnen 24 uur stage lopen verdeeld over 5 dagen. Dit om zo goed kennis te kunnen maken met collega's, kinderen en de organisatie en om te wennen aan het stage lopen.


De studenten van leerjaar 1 hebben in schoolweek 19 (kalenderweek 4) een BPV-boek meegekregen voor hun praktijkopleiders. De studenten kunnen zelf ook bij de digitale versie op Fronter.

Verder hebben zij ook een aantal opdrachten voor de eerste stage week meegekregen.

In schoolweek 21 (kalenderweek 6) zullen de praktijktoetsen en een brief van de LB-er aan de praktijkopleider mee worden gegeven aan de student.


Wij wensen onze studenten en hun praktijkopleiders veel succes en een fijne samenwerking toe!

Big image

Toetsen, examens en Integrale Opdrachten blok 3 2015-2016

Deze periode PW4:

Projectexamen leerjaar 3 bol en bol 18+

Fase 1 schoolweek 20-27 (kalenderweek 5-13)

Fase 2 schoolweek 29-34 (kalenderweek 15-21)

Fase 3 schoolweek 35 of 36 (kalenderweek 22 of 23)


Praktijktoetsen:

Leerjaar 1:

Krijgt de Praktijktoets uitgereikt in schoolweek 21 (kalenderweek 6)


Deze periode PW3:

Alleen voor PW3! : Wijziging met betrekking tot de praktijktoets leerjaar 2!


Op bladzijde 4, het jaaroverzicht Praktijk, staat dat de voorbereiding eindbeoordeling moet plaatsvinden in schoolweek 29 en schoolweek 30 (kalenderweek 15 en 16) het verslag ingeleverd dient te worden bij de loopbaanbegeleider. Dat verandert nu. Het betekent dat alles 2 weken naar voren opschuift, dus dit gaat plaatsvinden in kalenderweek 13 en 14, schoolweek 27 en 28.


Leerjaar 3 start in blok 3 met het examen ‘pedagogisch medewerker op niveau 3'. Begin blok 3 krijgen studenten het examen uitgelegd op school. Hierna moeten zij dit bespreken op de bpv.


Integrale opdrachten in blok 3


I.O. 1.3 Zorgen voor...Wat?...Hoe?...Waarom? Niveau 3 &4 leerjaar 1

De student maakt een overzicht van basiswerkzaamheden van haar groep op de bpv voor nieuwe stagiaires, collega’s en/of vrijwilligers.

Specifieke begeleidingsvraag (alleen niveau 4):

De student beschrijft de aandachtspunten bij de dagelijkse verzorging en werkzaamheden waarbij je rekening houdt met het kind met een specifieke begeleidingsvraag.


I.O. 2.3 Hoera vakantie! Een themaweek op de BSO. Niveau 4 leerjaar 2

De student organiseert een vakantieweek voor de hele BSO.

Dit vanuit een thema gericht op cultuur, natuur, sport of muziek.

I.O. 2.3 Hoera een thema! Met aandacht voor cultuur en diversiteit. Niveau 3 leerjaar 2

De student verzamelt en bedenkt 4 activiteiten vanuit een thema waarbij aandacht is voor cultuur en diversiteit. De activiteiten sluiten aan bij de interesses en mogelijkheden van verschillende kinderen. Ieder kind kan door middel van de activiteiten zijn of haar competenties ontwikkelen.

BPV-monitor

Als school zijn wij constant bezig om de kwaliteit van onze opleiding te verbeteren. Ook van de praktijk willen wij weten wat zij van onze opleiding vinden. Daarom hebben wij de BPV Monitor 2016 uitgezet. Met de BPV Monitor 2016 meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf, de student en de bpv-begeleider van de school. De antwoorden helpen scholen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren.

Alle bpv-begeleiders vanuit school hebben een aantal praktijkopleiders gevraagd om deze monitor in te vullen. Ben je gevraagd, maar heb je dit nog niet gedaan? Graag de monitor alsnog invullen. Ben je niet gevraagd, maar wil je de monitor wel graag invullen? Neem dan contact op met de bpv-begeleider van school van jouw stagiaire. Hij/Zij kan je verder helpen.
Big image

Buitenlandse studiereis leerjaar 2 naar Berlijn!

Het is zover! Na een lange voorbereiding is het dan gelukt: onze studenten die in het 2e leerjaar zitten hebben in schoolweek 30 en 31 (kalenderweek 16 en 17) de kans om 2 weken naar Berlijn te gaan. De studenten zullen hier stage gaan lopen in de kinderopvang, en gaan vervolgens de stad, de cultuur en de historie verkennen en gaan kennis maken met verschillende visies van verschillende kinderopvangorganisaties.

Dit is een vrijwillige reis, dus dat betekent dat een deel van de studenten er voor gekozen heeft om hier te blijven. In overleg met het werkveld gaan zij ook hun grenzen verleggen en zullen zij in schoolweek 31 (kalenderweek 17) op een andere groep/afdeling stage lopen.

Brieven voor de praktijkopleiders zijn inmiddels meegegeven aan de studenten leerjaar 2.


Let op: Ben je praktijkopleid(st)er van een 2e jaarstudent, dan is ofwel jouw student 2 weken naar Berlijn in schoolweek 30 en 31 (kalenderweek 16 en 17) of jouw student loopt in schoolweek 31 (kalenderweek 17) op een andere plek stage.


Ben je praktijkopleid(st)er van een niveau 3 stagiaire uit leerjaar 2 zie dan wijziging m.b.t. het inleveren van de praktijktoets onder het kopje toetsen, examens en integrale opdrachten blok 3 2015-2016!

Big image

Praktijkopleidersbijeenkomsten alle leerjaren

Dinsdag 15-03-2016 van 15:00-17:00 uur

Donderdag 17-03-2016 van 19:00-21:00 uur


Algemene informatie, uitwisselen ervaringen: leerjaar 1 & 2

Informatie Project-examen / Praktijk-examen: Leerjaar 3

Contact

Hebben jullie zelf items voor deze nieuwsbrief of andere vragen, neem dan contact op met:

Mirjam ter Welle