Wijziging MVO-communicaite

Wat verandert er met de nieuwe MVO strategie?

Zelfde doel nieuwe uitvoering!

Aan alle managementmedewerkers van Monsanto. De directe is elke dag bezig met het verbeteren van het imago. We doen veel projecten en activiteiten met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Echter blijken zelfs de grootste gebaren voor maar weinig imago verbetering te zorgen. Het laatste onderzoek wijst uit dat dit voor een groot deel te wijten is aan de manier van het communiceren van onze MVO activiteiten. De conclusie van het onderzoek is dat het averechts kan werken om de MVO praktijken aan de grote klok te hangen. Als externe partijen en mensen zelf ontdekken dat wij veel doen aan MVO en hun conclusies trekken dit zorgt voor meer overtuiging bij de mensen en het geloofwaardiger wordt ervaren en de kans groter is dat mensen dit doorvertellen.

Big image

Wat gaat er veranderen?

De grootste verandering is de communicatie van onze MVO praktijken. Vanaf heden wordt de communicatie stroom van de duurzaamheidsactiviteiten en ontwikkelingen naar buiten aanzienlijk vermindert. Met name op de social media zal minder aandacht komen voor de duurzaamheidsactiviteiten.

Voorlichting nieuwe strategie

Tuesday, Sep. 29th, 11pm-1am

Canteen

Wij verwachten alle genodigden bij de voorlichting van het nieuwe strategie plan. Tijdens de meeting is er ruimte voor vragen een feedback. De definitieve strategie zal vanaf volgende maand worden toegepast.