חג פסח - חג שמח !

ארז אילן

חג פסח - חג האביב

את הפסח חוגגים בחודש ניסן, כדי לזכור את יציאת מצרים. נהוג בפסח לאכול מצות ואסור לאכול חמץ, כדי לזכור את המצות שאבותינו אכלו במדבר. בערב החג שנקרא ליל הסדר, מתאספת המשפחה לארוחה חגיגית בה אוכלים מצות, ביצה, כרפס, מרור וזרוע לזכר יציאת מצרים. קוראים את ההגדה, ספר המספר על יציאת מצרים ובו שירים וסיפורים.