El Tint

La Llotja del Tint

El Tint

-La Llotja del Tint és un edifici gòtic civil del segle XV dedicat originalment, tal com el seu nom indica, al tint de teixits.


-A l’Edat Mitjana, Banyoles gaudia d’una important activitat econòmica i el sector tèxtil n’era un dels destacats.


-En aquest edifici industrial hi arribaven els draps de llana que portaven els paraires i que es tenyien a les diverses tines que hi havia al recinte. Després, els paraires comercialitzaven el producte final, coneguts com a "draps de Banyoles" o "draps banyolesos" que es van arribar a exportar arreu de la Mediterrània.


-Les tines estaven repartides a banda i banda de les tres grans arcades ogivals. Originalment, l’edifici tenia una sola planta alta, ja que els tints eren tòxics i una bona alçada més gran de la sala permetia una ventilació millor. La coberta era a dues aigües i les teles tenyides es penjaven sota la teulada durant el primer assecat.-Originalment, l'edifici era de planta rectangular d'un sol pis. La coberta, de dues aigües, se sostenia amb tres arcades ogivals situades a l'eix central. L'entrada antiga, situada a la façana contrària del carrer Especiatus, es feia a través d'una gran arcada. Al seu interior hi havia tines excavades a la roca, a banda i banda d'un passadís central.

Els edificis destinats a tints eren alts perquè es produïen vapors insans que calia evitar. Les teles tenyides es penjaven sota la teulada durant el primer assecat. L'aigua de les tines arribava des del rec Major, circulava per elles i anava a parar altre cop al mateix rec. Malgrat el seu nom actual no sembla que hagi estat mai una llotja de contractació, encara que potser era emprada com a edifici gremial.

Un trocet d'historia

-Cal destacar la façana lateral, la del carrer Especiatus, construïda amb pedra de Banyoles poc treballada i amb obertures de diverses èpoques.


-Com passa amb tota l’activitat industrial de la ciutat en època medieval, aquí els artesans tintorers també aprofitaven el pas dels recs per a la producció. En aquest cas, el rec Major proporcionava aigua per a les tines que, un cop utilitzada, es desguassarva per allà mateix.


-Actualment, l’edifici compta amb planta baixa i planta pis i és una sala d’exposicions d'art contemporani municipal.


Caracteristiques:  • Carrer: Pia Almoina
  • Codi Postal: 17820
  • Ciutat: Banyoles
  • Localitzacio: Centre historic
  • Cobertura 3G: Bona
  • Accesibilitat: Bona, a peu