בית המשפט העליון

מאת עומרי ג'דידי

מידע

בית המשפט העליון הוא הגוף העומד בראש ההיררכיה של הרשות השופטת, ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. תפקידיו העיקריים של בית המשפט העליון הם דיון בערעורים על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ודיון כבית המשפט הגבוה לצדק כערכאה ראשונה.


בבית המשפט העליון מכהנים כיום 15 שופטים, הנבחרים על ידי הוועדה לבחירת שופטים. כהונת שופט בבית המשפט העליון נמשכת עד פרישתו בגיל 70, אלא אם חדל לכהן קודם לכן. נשיא בית המשפט העליון כיום הוא השופט אשר גרוניס, והמשנה לנשיא היא השופטת מרים נאור.

משכנו של בית המשפט העליון בירושלים. תחום שיפוטו הוא כל שטח מדינת ישראל. בנוסף הוא מוסמך לדון בחלק מהעניינים הפליליים והאזרחיים (בעיקר של אזרחים ישראלים) הקשורים לשטחי יהודה ושומרון שבהחזקתה (במסגרת ערעור על פסקי דין של בתי משפט מחוזיים), וכן בפעולות המדינה בשטחים אלה.

על פי עיקרון התקדים המחייב, פסיקת בית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט בישראל, זולת בית המשפט העליון עצמו.
מיקומו של בית המשפט העליון

Wednesday, Nov. 20th 2013 at 9:30am

Sha'arei Mishpat

ירושלים