Local News Update

FAS

Stoornis van de persoon: FAS  is, zoals gezegd, een verzamelterm. Binnen FASDs valt de diagnose FAS plus wat andere ziektebeelden waarbij patiënten sommige, maar niet alle klinische signalen van FAS hebben. De medische (en dus potentieel verwarrende) termen worden vaak gebruikt om zaken nog ingewikkelder te maken voor jonge moeders. Deze zijn:(1) foetale alcohol effecten (FAE); (2) alcohol-related neurodevelopmental disorder (ARND) ofwel alcohol-gerelateerde neuro-ontwikkelingsstoornis; (3) alcohol-related birth defects (ARBD) ofwel alcohol-gerelateerde geboortedefecten fas onstaat doordat de moeder alcohol drink tijdens de zwangerschap.Fas is geen erfelijke aandoening  maar het komt doordat de moeder drinkt tijdens de zwangerschap. Het is uiteraard wel te voorkomen door geen alchol te drinken tijdens de zwangerschap. de 3 ontwikkelingsaspecten: Cognitieve problemen: Kinderen met FAS kunnen problemen hebben aan hun hart, nieren, beendergestel en/of gehoor. En       Let moeilijk op, concentratieproblemen, snel afgeleid   Rekenproblemen - kan slecht met geld omgaan   Minder geheugencapaciteit - kan moeilijk leren van fouten   Problemen met abstract denken - kan moeilijk consequenties overzien   Tijds- en ruimtelijk inzicht gebrekkig - kan moeilijk sociale signalen opvangen.   Impulsief, weinig stressbestendig  Lichamelijke:Licht tot zwaar ondergewichtSpecifieke gezichtskenmerken Plat gevormde, korte wipneusOpening van de oogleden eerder aan de kleine kantTerugwijkende onderkaakHazenlipDunne bovenlipSociale effectieve ontwikkelingen: kinderen met het foetaal alcohol syndroom zullen nooit kunnen mee draaien in de maatschappij zoals werk en normaal onderwijs. Kinderen met alcoholbeschadigingen blijken moeite te hebben om irrelevante prikkels uit te filteren. Dat maakt de kinderen bv. abnormaal gevoelig voor geluid en licht daardoor zul het moeilijk worden om normaal mee te draaien.          De hulpvraag van de persoon: De problemen van de persoon en de oplossingen:    Slecht begrip van verwachtingen van derden   Financiële problemen   Depressie en zelfmoordgedachten   Zwangerschap en ouderschap   Wordt vaak sociaal, financieel en seksueel uitgebuit en heeft in dat opzicht onaangepast gedrag   Ongenoegen vanuit de omgeving, die steeds hogere eisen stelt   Sociaal isolement   Onberekenbaar en impulsief gedrag Oplossing is dan: Iemand die de financiën regelt   Beschermde woonvorm, of, indien mogelijk, begeleide woonvorm   Hulp bij beroepskeuze   Medische zorg en begrip   Vergroten van inzicht in, en kennis van, eigen mogelijkheden en grenzen   Aanmoediging en begeleiding om zelfvertrouwen te versterken Begeleidingsbehoefte: De persoon heeft extra begeleiding nodig met school en naar speciaal onderwijs zou moeten.Ook thuis.  Beleidingsbehoeften van de persoon zijn:    Stabiel en goed functionerend gezin   Niet meermalen van gezin veranderen   Geen blootstelling aan geweld   Goede begeleiding en hulpverlening Hoe zal zijn toekomst er uit zien?  Omgaan met geld is bijna altijd een probleem voor mensen met FAS Uiteraard moet een geïnformeerd gezin daar al lang voor de tienertijd mee aan de gang zijn gegaan, en er moet het hele leven door op worden geoefend. De persoon zul altijd hulp nodig hebben met de finacien en zal ook nooit zelfstandig kunnen wonen maar altijd zal de persoon onder begeleiding te komen staan. Welke therapieen kunnen gebruikt worden. -speciaal onderwijs-logopedie-fisiotherapie-sensorische integratie-speltherapie-oogtherapie en ondersteuning van een diëtist.  Hoe moet je wonen met deze beperking? De persoon zul moeten wonen met andere mensen of ondersteuning van de begeleider.De persoon zul nooit zelfstandig/alleen kunnen wonen. Welke aanpassingen zijn er nodig? De persoon zul niet al te felle lampen moeten hebben op de kamer enniet teveel dingen wat de persoon zou kunnen prikkelen ook geen gevaarlijke voorwerpen op de kamer. Onmogelijkheden Vrijetijdsbesteding van de persoon: Ja die zijn er wel hij kan bijvoorbeeld geen hokeystick in de hand hebben want dan kan hij er iemand mee slaan en leert niet van zijn fouten. Er zal altijd iemand moeten blijven die de persoon in de gaten houd. Welke dingen kan de persoon doen met mensen die niet gehandicapt zijn? Spelletjes doen Gewoon een gesprek voerenDe persoon zal niet samen met 1 kunnen samenwerken maar de eenvoudige dingen zou de persoon gewoon kunnen doen met een persoon die niet verstandelijk beperkt is.