Idade Moderna

Ines Muiñas

Grandes cambios no seculo XVI.

Cristovo Colon.

En 1492 unha expedicion dirixida polonavegante Cristovo Colon que descubriu America.

Grandes Cambios De Esta Epoca

As novas correntes relixiosas.

O cristianismo dividiuse entre catolicos e protestantes que obedecian ao papa.

A sociedade da Idade moderna

os cambios do seculo XVI.

O rei que era a maxima autoridade de cada reino.A nobreza e a igrexa que era grupos privilexiados ,que posuian gran nparte da terra e non pagaban impostos.A xente do comun era o grupo mais numeroso e debia pagar impostos e formabaoos burgueses artesans e campesiños.

No seculo XV inventouse a imprenta e nesa etapa se distinguen grandes etapas.

Os comenzos da idade moderna en España.

Os comenzos da Idade Moderna en España.

Os reis católicos uniron as suas coroas de Aragón e Castela e os seus sucesores creanron un grande imperio no seculo XVI.
Reforzaron o seu poder fronte a os nobres e crearon unha monarquia autoritaria.No seculo XVI España alcanzou un gran poder baixo o reinado de Carlos I e o seu fillo Filipe II que gobernaron un gran imperio, Carlos I heredou extensos territorios en Europa e iniciou a colonizacion de Ámerica.Hambos mantiveron longas e custosas gerras en Europa.

O século XVII e o seculo XVIII.

En 1700 o rei Carlos II morreu sen descendencia e comenzou a Guerra de sucesion ao trono español, en que saiu victorioso Filipi de Anjou. o no vo Monarca introduciu im`portantes reformas como os Decretos de Nova planta.A finais do seculo , Carlos III aplicou ideas de ilustracion no seu goberno creu as reais academias e reais fábricas.
Big image

A sociedade e a cultura.

A pesar das desigualdades sociais na España Moderna, no seculo XVII viviuse un grande auxe da cultura.