Ajurünnak

Mida stažeerimine andis mulle kui kutseõpetajale?

KUIDAS NÄGID STAŽEERIJAD KUTSEHARIDUSE ARENGUT ENNE STAŽEERIMIST?

http://vimeo.com/34618546

Erialaste teadmiste ja oskuste areng

TÖÖKORRALDUSE TUNDMAÕPPIMISE SEISUKOHALT

ARENG KUTSEÕPETAJANA