Alun turing

"Father of Modern Computing"

Cyflwyniad

Cafodd Alan Turing ei eni ar y trydydd ar hugain o Fehefin 1912 a farwodd ef ar yr saithfed o Fehe