Nieren en urinewegen

Bouw van de nieren en urine wegen:


Vorm van een boon en zijn 12cm lang en 7 cm breed.

Liggen aan weerszijden van het wervelkolom achter het buikvlies ter hoogte van de twee laatse borstwervel, en de twee eerste lendenwervels. rechter nier ligt iets lager vanwege de plaats die de lever inneemt.

De twee urineleiders zijn 25 tot 30 cm lang en zijn zo dik als breinaalden. Ze lopen langs de achterkant van het buikvlies en monden in de achter en onderzijde van de blaas uit.


Functie en werking van de nieren en urinewegen:


De belangrijkste functies van de nieren zijn:

>het uit het bloed verwijderen van schadelijke afvalstoffen die ontstaan zijn bij de stofwisseling.

>Het uit het lichaam verwijderen van overtollig water en keukenzout.


Vanuit de nierbekkens stroomt de urine via de urineleiders naar de blaas. De urine loopt via de urineleiders een stuk de blaas in. dit om te voorkomen dat er weer urine terugloopt.


Blaasontsteking:


Ontsteking van de slijmvlieslaag van de wand in de blaas is ontstoken.

Symptomen:

verhoging

pijn bij plassen

branderig gevoel

bloed bij de urine.

vaak plassen.

Vrouw heeft meer kans op een blaasontsteking door een korte urinebuis.

Een blaasontsteking word vaak behandeld met een small spectrum Antibiotica. daarnaast kan er cranberrysap gedronken worden en vooral voldoende drinken. Op verdenking van een blaasontsteking word er urine op bacteriekweek gezet.


Nierinsufficiëntie:


Hiervan word gesproken als de nieren tekort schiet in deze functie. Hierdoor blijven er afbraakproducten achte in het bloed. geleidelijk lopen deze stoffen zich op in het bloed.

Het kan van tijdelijke aard zijn maar ook chronisch.

Symptomen:

hoofdpijn

vermoeidheid

gebrek aan eetlust

suffig en verward (ophoping van afvalstoffen in de hersenen)

In een later stadium raakt de patiënt bewusteloos.

In de ernstige gevallen word er een dialyse uitgevoerd

Bij chronische nierinsufficiëntie is de beste behandeling een niertransplantatie.

Big image