LAPTOP a gogo !!

Pou seulman 384.00 $

Tonton nwel pa nan rans ane sa.

Laptop a gogo an c yon program ki fet pou moun ki beswen laptop pou nwel lan.$384.00 avan 24 !!!!!