אינטרנט בטוח

שבוע האינטרנט הבטוח

לא לדבר עם אנשים זרים באינטרנט

זה מסוכן לדבר עם אנשים זרים באינטרנט כיוון שאתה לא יודע מי הם ומה כוונותיהם

לא למסור פרטים אישיים

לא למסור פרטים אישיים ללא רשותם של ההורים

כיוון שהבן-אדם יכול להשתמש בפרטים שלך לרעתך.

מכירים ולומדים מסכנות ברשת נזהרים

לא לעשות חרם באינטרנט

לפגוע ולהעליב אנשים באינטרנט זה לא יותר טוב מלפגוע פנים מול פנים
סרטון הדרכה - בטיחות ברשת

לא לכתוב בשם של משהו אחר דברים פוגעים ומעליבים

אם אתה כותב דברים בשם של אחרים אתה יכול לפגוע באיש שכתבת בשמו