Homo Habilis

Els Segons en existir

Homínid

el Homo Habilis va ser el segon Homínid

Periode

Va estar entre el 250.000 a.c i 145.000 a.c

Caracteristiques

-Tenien el cap mes rodo

-cara curta

-crani mes gran de 650cm3

-Altura de 1.2 o 1.4m

-pes 40-50

Eiens

Utilitzaven els hosos i les pedres per doanr

Vivendas

Solian viure en pobltas tots junts

Havitatge

Vivian en Africa en petits poblats

Descobriments

S' han descubert molts hosos de caps enterrats sota terra