Hindoestanen

Hoe gaan hindoes met de dood om?

Hoe wordt de dood gezien door hindoes?

Na het overlijden van de persoon, thuis of in het ziekenhuis, moeten de kleren direct worden uitgetrokken. Het afleggen en wassen wordt meestal door familieleden van het zelfde geslacht. Het lichaam wordt gewassen met water waarin een desinfecterend middel zit. Hierna wordt de overledene vaak in traditionele kleding aangekleed.

Na de dood blijft de ziel van de overledene bestaan. Deze onsterfelijke ziel zal, na een tussenperiode, geboren worden in een nieuw lichaam.


Deze kringloop van wedergeboorte is gebaseerd op het begrip karma. ‘Karma’ betekent in het hindoeïsme ‘handelen’. In het aardse leven kan je positief of negatief karma opbouwen, door goed of slecht te handelen. Dit karma bepaalt hoe je volgende leven eruit zal zien. Als je in dit leven erg arm bent, of nare dingen meemaakt, komt dat doordat je je in een vorig leven slecht hebt gedragen. Het geloof in karma zorgt ervoor dat het leven niet willekeurig is, alles heeft oorzaak en gevolg, eigen schuld, dikke bult. Zo is het geloof in karma ook een waarschuwing: je kan je maar beter goed gedragen, anders zou je het in een volgend leven wel eens erg slecht kunnen krijgen.


Maar het is niet alleen het karma dat je wedergeboorte bepaalt. De gedachten die je hebt op het moment van sterven, bepalen tevens hoe het verder met je ziel zal gaan. Daarom dragen hindoes aan mensen die stervende zijn heilige teksten voor.

Wat gebeurt er met de overledene?

Hindoes kiezen vaak voor een crematie. Ze geloven dat dit de snelste manier is om terug te komen bij Brahm, de oerbron. In het crematorium wordt de kist geopend en versierd met kransen.


Na het zingen van religieuze liederen houdt de priester een preek. De oudste zoon loopt vervolgens met een brandende dia vijf maal rond de kist en raakt telkens een keer met de dia de mond van de overledene aan. Dit is de zogenaamde 'doodskus', waarmee symbolisch het lichaam in brand wordt gezet.


Bij alle rituelen spelen mannen de belangrijkste rol. Wanneer de vader is overleden maar ook als de moeder is overleden, wordt er een speciale dienst thuis gehouden waarbij de mannelijke familieleden het hoofdhaar (soms op een kort staartje na), snor en baard afscheren. Na zes maanden en één jaar wordt het hele ritueel herhaald.


Na het overlijden breekt er voor de familie een periode van 10 dagen rouw aan. Het overlijden van hun dierbare wordt bekend gemaakt via rouwcirculaires in het land en indien mogelijk via de radio voor verre verwanten.

Big image

Extra weetjes


  • Euthanasie en orgaandonatie zijn niet volledig taboe, maar men is er ook niet enthousiast over.
  • Grote acceptatie van ziekte. Ziekte hoort erbij omdat alles groeit, bloeit en sterft. Hindoes doen wel van alles om weer beter te worden, want ziekte wordt gezien als een verstoring van de gezondheid.
  • Familiebanden zijn voor hindoes belangrijk. Een hindoe voelt zich deel uit maken van het grote geheel dat de familie is. Die verbondenheid laat zich uiteraard ook voelen bij de belangrijke gebeurtenissen in het leven. Ernstig zieken en stervenden laat men daarom liever niet alleen.
  • Alleen de mannen mogen kijken bij de verbranding.