המצאת החיסון

המצאות כיד המקרה

הידעתם??

המצאת החיסון התגלתה כיד המקרה (ללא כוונה תחילה)

אתר שבו יש מידע על החיסונים

מעט פרטים על ההמצאה

מי המציא אותה ? אדוארד ג'נר

כיצד היא התגלתה ?ג'נר פיתח את החיסון מסרום של בקר לאחר שגילה כי הנערות החולות שחלו בעבעבועות הבקר