מקורות המים בישראל (:

מגישות : מאי זמיר ומאיה כתר (:

מקורות המים בישראל (:

מדינת ישראל עושה שימוש במים מחמישה מקורות מים עיקריים: אגם הכינרת, אקוות החוף, אקוות ההר, מי ים שעברו התפלה ומים מושבים. במשך רוב שנות קיומה של המדינה היוותה הכנרת את מקור המים המרכזי ביותר, וסיפקה לבדה כ – 25% מצריכת המים בישראל. עם זאת, בשל תהליכים טבעיים ופעילות אדם, המשפיעים על כמות המים הניתנת לשאיבה מהאגם, עובר המגזר החקלאי בשנים האחרונות בהדרגה להשקיה המתבססת על מי קולחים ומים מליחים מותפלים. משמעותו של מעבר זה היא ירידה מסוימת במרכזיותה של הכנרת במשק המים בישראל.

האם יישארו לנו מקורות מים בעתיד ?

כל מקורות המים בישראל אינם מספיקים בשביל למלא את כל צרכינו .

אנו משתמשים ביותר מידי מים , וצריכת המים שלנו גבוהה יותר מכמות המים בכל מקורות המים יחדיו . כדי להשלים את ההפרש בין צריכת המים להפקת המים , אנו משתמשים במים שוליים (מים שאיכותם אינה טובה) לצרכים שלא דורשים מים באיכות טובה ממש כמו למשל : שטיפת כלים ...

חווה אלברשטיין - כנרת שם הרי גולן