CANVI CLIMÀTIC

JORDI EJARQUE

Que és el canvi climàtic

Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes naturals o humanes influint sobre tots els paràmetres climàtics,temperatura, precipitacions i nuvolositat.

CAUSES DEL CANVI CLIMÀTIC

Els components del sistema climàtic condicionen el clima mundial o regional ja sigui:

  • modificant la composició de l’atmosfera terrestre, modulant l’absorció i la transferència de l’energia solar i, afectant a la reflexió de l’energia infraroja cap a l’espai;
  • alterant les propietats de la superfície terrestre ja sigui cobrint-la en alçada com fan els núvols o tapant-la arran de terra com fa la neu i el glaç;
  • redistribuint horitzontal i verticalment la calor d’una regió a l’altra per causa dels moviments de l’atmosfera i els corrents marins.

Que es pot fer per acabar amb el canvi climàtic

L'augment del l'efecte hivernacle és global, i afectarà no tan sols el clima sinó les comunitats humanes social i econòmicament.

Alguns països emeten més CO2 a l'atmosfera que altres, i cada país resultarà afectat de manera diferent pel canvi del clima. La tendència internacional d'emissions de CO2 i els seus impactes canviarà durant temps. Paradoxalment les regions que s’afectaran més severament són sovint les regions que menys emeten gasos hivernacle. Això és un dels desafiaments al qual s'ha de trobar respostes internacionals justes. Caldrà prendre decisions i compromisos globals.

Anunci TV3 Canvi climatic