Reglets a Cicle Inicial

Escola Assís

Mates diferents!

Els i les alumnes de 1r i 2n practiquen mates amb reglets. Són una altra forma d'adquirir conceptes matemàtics de manera vivencial i manipulativa.

I per què estem utilitzant els reglets?

Els Reglets numèrics, a més a més de ser un material per a la comprensió de conceptes, potencia moltes habilitats característiques del saber matemàtic. D'aquesta manera afavoreixen l'adquisició progressiva de la competència numèrica.

Quines coses ja saben fer?

en funció del curs en el que es trobin descobriran...

aspectes com:

Restar, descomposar nombres, càlcul mental, seriació, la suma i la resta com a operacions inverses... I més coses que al llarg del curs acabaran de conèixer.