PIEDĀVĀ IZDEVĪGU SADARBĪBU

SIA "BEST KONSULT"

Ģimenes ārstu praksēm, ārstu speciālistu praksēm un citam medicīnas personālam

Grāmatvedības pakalpojumi

 • Dokumetu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana
 • Nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID un NVD
 • Valsts statistikas pārskatu sagatavošana
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos

Dokumentu sagatavošana sertifikācijai

 • Medicīnas iestāžu un medicīnas personu re/sertifikācijas procedūras nodrošināšana
 • Dokumentu nogādāšana, saņemšana un iesniegšana profesionālās biedrībās (ārstu, medmāsu, citi)
 • Konsultācijas sertifikācijas jautājumos.

Sagatavošanās veselības inspekcijai

 • Iekšējā audita nodrošināšana, dokumentu pārbaude un sakārtošana atbilstoši prasībām
 • Piedalīšanās inspekcijas pārbaudēs
 • Konsultācijas pirms veselības inspekcijas vizītes.

Tehniskā palīdzība

 • Palīdzība tehnisko jautājumu risināšanā
 • Iekārtu tehniskās apkalpošanas un uzraudzības organizēšana

Ja ir nepieciešama palīdzība, izsauc mūsu speciālistu bez maksas!

Vienojoties par sadarbības līgumu, tajā var tikt iekļautas arī citas funkcijas – viss ir iespējams!


Tālr: 20 285 284