חומרים אורגניים

כהלים

מה זה כהלים ??

הם קבוצה של תרכובות אורגניות הכוהל הידוע ביותר הוא אתנול, שמצוי בכל המשקאות חריפים.

תכונות פיזיקליות

טמפרטורת היתוך ורתיחה גבוהות במידה ניכרת- בין מולקולות הכוהל קיימים קשרי מימן.

אנתלפיית אידוי גבוהה, יחסית לאלקאנים.

מסיסות טובה במים כאשר השייר הפחמימני קצר. המסיסות הולכת ויורדת עם עליית מס' אטומי הפחמן בשרשרת.

תכונות כימיות

פעילים מבחינה כימית, כאשר מוקד הפעילות הוא הקבוצה הכהלית

מקורות ושימושים

המקורות העיקריים לכהלים הם נפט,גז טבעי ופחם.

אתנול בדרך כלל הוא מיוצר בתסיסה של פירות או דגנים על ידי שמרים.

תגובות אופייניות

תגובת שריפה – תוצרי השריפה הם CO2 ומים. (אופייני לכל תרכובות הפחמן).

תגובה עם מתכת אלקלית – תגובת חימצון-חיזור. בתגובה נפלט מימן ("גז דליק").

תגובת התמרה – החלפת הקבוצה הכהלית באטום הלוגן – Cl , Br , I.