הקו הירוק - קווי 67

נטע כהן

קווי 67 - כללי

קווי 67' הם הכינוי לקווי שביתת הנשק שנקבעו בהסכמים של ישראל ושכנותיה בתום מלחמת העצמות בשנת 1949. מדובר בגבול מנהלי, שהשטחים הנמצאים מעבר לגבול מנוהלים על ידי ישראל באמצעות ממשל צבאי או תחת הסכמים שהושגו לאורך השנים עם הרשות הפלסטינית, המעניקים לה סמכויות שלטון בשטח. שליטתה של ישראל בשטחים מעבר לקו הירוק מתבטאת באספקת שירותי חשמל, מים, טלפון ותמיכה כלכלית המתבטאת בסיוע כספי חודשי.

קווי 67 - מדיני

מבחינת המדינה השיקולים שהנחו את הצדדים בעת המשא ומתן על התוואי היו בעיקר צבאיים, אולם בעת שסומן הקו בשטח התגלה כי במקומות רבים הוא חוצה כפרים, או מפריד בין בתי חקלאים לשדותיהם. עקב כך נעשו בו תיקונים קלים, ונקבעו סידורים מיוחדים למעבר מוגבל בין צדיו במקומות מסוימים.

יישובים שנפגעו באופן מיוחד מסימון הקו הירוק הם העיר ירושלים שהגבול חצה אותה במרכזה, קיבוץ רמת רחל שהגבול הקיף אותו מכל עבר, העיר הערבית קלקיליה שהגבול עבר בפאתיה, והכפר הערבי ברטעה שהגבול חילק אותו לשניים. כל היהודים שישבו מעברו המזרחי של הקו הירוק, באזור גוש עציון וברובע היהודי של ירושלים העתיקה, נלקחו במהלך המלחמה בשבי הירדנים, והועברו בתום המלחמה לישראל.

הקו הירוק (קווי 67) - מקור השם

שמו של הקו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. היו שטענו ש"הקו ירוק" בשל נטיעת יערות אורנים לאורכו, על ידי קק"ל.

כינוי נוסף לקו הירוק הוא גבולות יוני 1967, קווי 67 , או גבולות 67 (כי למעשה, גבולות אלה נקבעו ב-1949 ושימשו עד 1967).

Big image

קווי 67 - המצב הדמוגרפי

אוכלוסיית היהודים בשטחי 1967 שווה כבר למחצית אוכלוסיית הפלסטינים שם, והיא במגמת זינוק דמוגרפי, מהגדולים ביותר בעולם.

כיום מספר הערבים בתחומי קווי 67 הוא כמליון וארבע מאות אלף ומספר היהודים באותו שטח הוא כ- 700,000.

ה״בעייה״ היא של המגזר הערבי, למשל ביכולת של הערבים לתכנן מרידות חדשות, כאשר כל כך הרבה יהודים חיים יחד איתם, ומכירים את השטח בדיוק כמותם; והיהודים האלה לא יוותרו לעולם.

שגית המושגית - הקו הירוק

קווי 67 - סיכום

קווי 67 הן אחת הבעיות המרכזיות בסיכסוך הישראלי פלסטיני וכל מדינות ערב דורשות מישראל לסגת לגבולות 67 כתנאי לשלום עד היום לא נמצאה פשרה בין מנהיגי ישראל והרשות הפלסטינית בעניין זה. קושי נוסף הוא מעמדה של העיר ירושלים. הפלסטינים טוענים כי ירושלים המזרחית צריכה להיות בירת המדינה הפלסטינית ואילו הישראלים מגדירים את ירושלים כבירתה השלמה והמאוחדת של ישראל.