LES DEIXALLES ESPACIALS

Mètodes de neteja

El cable electrodinàmic

Problema de les deixalles espacials

Cada vegada hi ha més deixalles espacials ja que s'han llençat molt coets i satèl·lits a l'espai alguns dels quals han anat perdent peces. Actualment hi ha tones de ferralla que fan voltes al voltant de la terra a gran velocitat, i hi han objectes que per molt petits que siguin poden ser molt perillosos.

Alguns dels problemes que causen les deixalles espacials són la colisió, impactes que poden arribar a ser catastròfics i impadeix la seguretat a les noves missions

Per això s'estàn bucant mètodes per netejar aquestes deixalles.

Big image

Mètode: El cable electrodinàmic

El cable aprofita el magnetisme terrestre per arrossegar els trossos de deixalles espacials i reduir-ne la velocitat. D'aquesta manera, les restes "desorbitarien" per arribar a l'atmosfera terrestre, on es desintegrarien.

Promotors del mètode

Els promotors d'aquest mètode van ser una companyia de Japó anomenada Nitto Seimo. Van trigar casi 10 anys en fabricar aquest cable per retirar les deixalles espacials.
Big image

Avantatges i inconvenients

Les avantatges que suposa aquest mètode són que el cable aprofita el magnetisme terrestre per arrossegar les deixalles i reduir la velocitat. També que els cables és molt fi (3 cales de 0,1mm) i per tant ocupa molt poc, però a la vegada això fa que sigui un inconvenient ja que al ser tant fi no és del tot segur que sigui suficient resistent, per això encara s'estàn fent proves.