עיתונות, רייטינג ואינטרנט

לפניך אייטם מתוך התכנית "לונדון וקירשנבאום"

עליך לצפות באייטם ולהבין מתוכו מיהו המרואיין ולמה, לפי דעתך, דווקא הוא נבחר להיות חלק מהפאנל בתכנית.
עיתונות מודפסת, רייטינג ואינטרנט