עבודה על פורים

מגשים: אור דור ועדן

שאלה מ"ס 1

אנו בחרנו במנהגים תחפושות ואוזני המן מתחפשים בגלל המנהג "נהפוך הוא"

ואוכלים אוזני המן בגלל שתלו את המן מהאוזניים

שאלה מ"ס 2

אנו בחרנו במנהגים קריאת מגילת אסתר ומשלוחי מנות שולחים משלוחי מנות בשביל לכבד את האביונים

וקוראים את מגילת אסתר בשביל לזכור את הנס שה" נתן לנו

שאלה מ"ס 3

אנו בחנו לרשום חמישה פסקאות על אחשוורוש

אחשוורוש היה מלך של פרס הוא היה מלך עם גלימה כתר שרביט ונעלים יפות מלך שמן

ומעשיו של אחשוורוש היו אחשוורוש גירש את ושתי מין הממלכה כי היא לא הסכימה לבוא למשתה

הוא חתם להמן על כל מיני דפים של ציוד להריגת יהודים הוא בחר מלכה חדשה או

מי שנבחרה היא אסתר הוא הרכיב את מרדכי היהודי על סוס הוא ציווה לתלות את

המן ולהרוג את בניו והאמין למרדכי על זה שבקטן וטרש רצו להרוג אותו התכונות

של אחשוורוש הם איש קל דעת (קל לשכנע אותו) ומתרגז מהר

שעלה מ"ס 4

השם "עד לא ידע" הגיע ממקורות השם קרנבל ובשנת 1932 הוכרז על תחרות

על החלפת השם מתוך 300 שמות נבחר השם "עד לא ידע" משמעות השם

הוא עד שלא נדע להבדיל בן "ארור המן לברוך מרדכי" והתפתחות השם

"עד לא ידע" הוא תהלוכה שבה הולכים ומחופשים עיר

Big image
The Voice - מסיבת פורים