Reaalsuste liitmine

Mis on liitraalsus?

Kuidas?

Kombineeritakse virtuaalne ja reaalne maailm

Pildile kuvatakse kaks keskkonda, mida reaalsuses ei eksisteeri

Kus?

Õppematerjalid
Erialased kasutusalad
Filmi efektid
Videomängud
Virtuaalsed kaardid
Online kataloogid

Ajalugu

1957 ehitati esimene stimulaator
1990 mõeldi välja mõiste liitreaalsus
2013-14 loodi Google Glasses

Eesmärgid

Edukama hariduse edasi andmine
Suurem kättesaadavus suurtele inimgruppidele
Kergem informatsiooni leidmine

Minu eesmärgid

Rohkem teada saada liitreaalsuse olemusest ja ajaloost

Teada saada, kui paljud meie klassist sellest teavad

Aru saada kui palju seda tegelikult kasutatakse tänapäeval

Allikad

Informatsiooni sain avalikust internetist

Eesti keeles oli informatsiooni väga vähe

Palju informatsiooni leidsin inglise keeles