Reciklaža

Ima veliki značaj!

Šta je reciklaža?

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.

Zašto reciklirati?

-RECIKLAŽOM ŠTEDIMO SIROVINSKE RESURSE

-RECIKLAŽOM ŠTEDIMO ENERGIJU

-RECIKLAŽA POMAŽE ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

-RECIKLAŽA DOPRINOSI SMANJENJU DEPONIJA I DEGRADACIJE TLA

Akcija

Tuesday, Nov. 3rd, 10pm

Crni Kao

Učenici nižih razreda sa učiteljicom sprovode akciju prikupljanja limenki povodom Svetskog dana čistog vazduha. Roditelji i ostali zaiteresovani mogu se priključiti akciji.