גיאוגרפיה-להבין את העולם טוב יותר

למידה מתוך סקרנות ובאמצעים מתוקשבים

הלוח החכם במרכז הלמידה

למידה בכיתה חכמה מאפשרת שילוב מדיות כמו google earth pro ומבחר אתרים מתוך הדפדפן בתוך השיעור.

השיעור עולה על אתר הMOODLE האישי של התלמיד ומאפשר לו גישה ללמידה ולחזרה באופן עצמאי.

במסגרת הלמידה התלמידים נבחנים בבחינה מתוקשבת בהיקף של יחידה אחת.

במהלך כיתה יב כותבים עבודות חקר בנושאים הלקוחים מסביבת המגורים של התלמידים.

מימנויות נדרשות

קריאת מפות וגרפים ברמה טובה .

שליטה במיומנויות מחשב בסיסיות .

נכונות ללמידה עצמאית

י