עשרת הדיברות

מגישות : בר אקוה ונועם דונאי ח'-1

ענן מילים:

Big image

משה בראי האומנות שכבות מידע thinglink :

עשרת הדיברות כולל הסברים :

Big image
חיים ישראל - כבד את אביך ואמך.
חברים בכל מיני צבעים - שרית חדד