עבודה מסכמת -יוצרים שינוי בזה"ב

מגישים : ירין סיידון , ירדן עודד ואושרי דיירי

מוגש למורה משה קהימקר

מבוא-