Lasku-Lassi 3

matematiikka 1-6

Big image

Sisällysluettelo

Lukualue 0-10 000

Tutkitaan lukuja 0-10 000

Lukujen 0-10 000 järjestäminen


Yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0-10 000

Yhteen- ja vähennyslaskun kertaus

Yhteenlasku allekkain

Muistinumero yhteenlaskussa

Yhteenlaskuja tuhansilla

Vähennyslasku allekkain

Lainaaminen allekkain vähennyslaskussa

Vähennyslaskuja nelinumeroisilla luvuilla

Lainaaminen nollien yli

Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua


Kertolasku

Yhteenlaskun ja kertolaskun yhteys

Kertotaulujen 2-5 ja 10 kertaus

Tutkitaan kertolaskuja

Kymmen- ja sataluvut tulontekijöinä

Kertotaulut 6 ja 7

Kertotaulut 8 ja 9

Harjoitellaan kertotauluja 6-9

Kertolasku allekkain

Harjoitellaan allekkain kertolaskuja


Jakolasku

Kerrataan jakolaskua

Jakaminen tasan

Jakaminen yhtä suuriin ryhmiin

Harjoitellaan jakolaskuja

Jakaminen lukuyksiköittäin

Jakojäännös

Kertolaskun ja jakolaskun yhteys


Vaiheittain laskeminen

Yhdistetyt laskutoimitukset


Murtoluvut

Tutkitaan murtolukuja

Murtolukujen suuruusvertailu

Sekaluku


Desimaaliluvut

Tutkitaan desimaalilukuja

Desimaalilukujen suuruusvertailu

Sadasosat

Metrit ja senttimetrit desimaalilukuna

Eurot ja sentit desimaalilukuna

Desimaaliluvun ja murtoluvun yhteys


Geometria

Kappaleet

Tutkitaan kappaleita

Tasokuviot

Monikulmion piirin laskeminen

Suora, jana ja piste

Murtoviiva ja puolisuora

Kulma, suora ja kärkipiste

Peilaus suoran suhteen ja symmetria

Pienennös ja suurennos


Mittaaminen

Pituuden yksiköt

Massan yksiköt

Tilavuuden yksiköt

Harjoitellaan mittayksiköiden muunnoksia

Mittakaava

Lämpötila


Aika

Vuorokauden kellonajat

Kellonaika pistemerkintänä

Vuorokausi, tunti ja minuutti

Vuosi, kuukausi ja viikko


Koordinaatisto

Koordinaatiston ensimmäinen neljännes


Koodaus ja algoritminen ajattelu