DEIXALLES ESPACIALS

Un problema que ens afecta a tots. Solucionem-ho

DEIXALLES ESPACIALS: Un problema real

-Tots hem sentit alguna vegada les paraules "deixalles espacials" però, què són exactament aquestes deixalles?

-Les deixalles espacials són objectes creats per l'home que estan actualment en òrbita al voltant de la Terra però que no tenen cap tipus d'utilitat pràctica. Aquestes deixalles provenen de satèl·lits fora de servei, dipòsits de combustible, fragments de col·lisions, restes de pintura de vehicles espacials, etc.

-Tot això, representa un problema de seguretat per les noves missions, però també planteja una pregunta: si ens preocupa la contaminació de la terra, no ens hauria de preocupar la de l'espai que ens envolta?

-Els científics han proposat diferents solucions a aquest problema, una d'elles són les AMARRES ELECTRODINÀMIQUES.

AMARRES ELECTRODINÀMIQUES

-Les amarres electrodinàmiques són llarga cables conductors que funcionen com a amarres per a acoblar-les als satèl·lits. Es tracta d'enrotllar l'amarrar com un rodet i en el moment en el que el satèl·lit deixi d'estar en ús, l'amarra es desplegaria de manera passiva sense utilitzar cap tipus de combustible. D'aquesta manera s'aconseguiria el desorbitament i la desintegració final en l'atmosfera.

PROMOTORS D'AQUEST MÈTODE

-Un dels principals promotors d'aquest mètode és la UPM (Universitat Politècnica de Madrid). La Universitat particia en un projecte anomenat BETS, del qual n'és la coordinadora. Els seus alumnes participen activment en diferents treballs dedicat a la investigació sobre les amarres electrodinàmiques i les deixalles espacials.


-Juntament amb l'UPM treballen també la Università degli studi di Padova i la Colorado State University que igual que a Madrid, dediquen molts dels seus treballs a investigar sobre aquest tema.


-A part d'aquestes universitats el projecte és impulsat pel DLR (Dutsches zentrum für Luft und Raumfahrt) i vàries empres dedicades a la investigació espacials i tecnològica com: Tecnalia, Emxys.

AVANTATGES I INCONVENIENTS

AVANTATGES:

-Hi ha moltes llocs arreu del món on s'estudia aquest projecte, que fa que la trobada de solucions sigui més fàcil i que la trobada d'empreses que puguin patrocinar el projecte amb alguna aportació de fons sigui més ràpida

-Segons els estudis realitzats, és la opció més segura per a eliminar les deixalles espacials ja que l'amarra les fa desorbitar i les porta a l'atmosfera, on es desintegren.



INCONVENIENTS

-Aquesta solució només seria possible per als satèl·lits que es llancessin amb l'amarra ja incorporada i no amb aquells que ja estiguin a l'espai.

-Es una idea relativament nova i que es va començar a impulsar entre el 2011 i el 2013 i això fa que les dades i estudis que s'han realitzat no siguin tant precissos com en altres projectes.

Big image

COST APROXIMAT DEL PROJECTE

-Aquest projecte encara s'està estudiant i el pressupost no està establert. Han invertit aproximadament uns 30 milions d'euros en l'estudi de la possibilitat de dur-ho a terme i els resultats han estat satisfactoris.
Paula Partegaz Garcia - 3D19