Adam Oehlenschläger

Dansk kanonforfatter og digter

Big image

Adam Oehlenschläger

Adam Oehlenschläger blev født i 1779. I 1797-1799 forsøgt han en at få en karriere indenfor skuespil. Da dette ikke lykkedes for ham, startede han en digterkarriere. Hans første digtsamling kom ud i 1803 og indeholdt bl.a. hans kendte digt "Guldhornene". Inspirationen til digtet havde han fået efter en 16 timers lang samtale med Heinrich Steffens. Han blev gift med Christiane Heger. Han døde i 1850


Vigtigste værker

Som nævnt er en af hans tidligste værker "Guldhornene", som omhandler tyveriet af guldhornene. Emnet i digtet er et, han skriver meget videre med, nemlig nationalitet. Han har senere skrevet den nuværende danske nationalsang "Der er et yndigt land", som igen viser hans fædrelandskærlighed. I 1805 udkom hans anden digtsamling, som indeholdt værket "Alladin". Hans inspiration til dette digt kommer fra hans ven Hans Christian Ørsted. Dette ses ved, at Alladins syn på verden er meget intuitiv, mens den anden karakter Noureddin har en mere rationel tilgangsvinkel. Disse to ting bliver dog ikke fremstillet som modsætninger, men mere som to ligestående og komplimerende synsvinkler. For at opnå det fuldendte syn på verdenen, må man kunne anerkende begge dele.


Litterære periode

Adam Oehlenschläger skrev i den romantiske periode. Dette afspejles også meget i hans digte, der ofte tager udgangspunkt i nationalromantikken. Han skriver mere med følelserne end med rationel tænkning. Romantikken kom til Danmark fra Tyskland, og han har da også oversat det tyske digt "Der Erlkönig" af Johann Wolfgang von Goethe til dansk. Hans digte blev primært læst af ungre læsere, hvilket førte ham ud i en fejde med den ældre digter Jens Baggesen, fordi han havde nægtet at tage imod et brev fra ham, fordi han ikke mente at han kunne tage imod noget fra den ældre generation af digtere.