Kempen Klic 2013

Slimmer samenwerken rond de school

Wanneer & waar

donderdag 3 oktober - 16.00-20.00 uur - Tulp Firemakers, Duizel (gemeente Eersel)
Kempen Klic 2013

Denk- en doedag voor ondernemende...


 • onderwijsprofessionals
 • (groot)ouders
 • leerlingen
 • ondernemers
 • organisaties en
 • verenigingen…

die meer willen met onderwijs, ondernemen en samenleven.


Wat?

1 Inspireren

Sprekers die je aan het denken zetten: ‘food for thought’.

Ideeën uit de praktijk waarbij leerlingen levensecht leren en tegelijkertijd aan vraagstukken wordt gewerkt van scholen, organisaties of de buurt.

2 Ontmoeten

Wie zijn er actief in de regio met onderwijs, opvoeden, leren en ondernemen. Maak kennis om later kennis te maken.

Durf te vragen. Durf te delen.

3 Co-creatie

Deelnemers aan de slag om te komen tot slimme oplossingen voor eigen vragen en die van anderen, zoals


 • Hoe gaan we om met de gevolgen van krimp in de kleine kernen?
 • Hoe kunnen we ouders écht betrekken bij de school?
 • Hoe kunnen we leerlingen boeien voor technologie en bètavakken?
 • Hoe kan samenwerking met lokale en regionale bedrijven leiden tot realistische leerervaringen die onze leerlingen écht bijblijven?
 • Wat kan onze school (met de omgeving) ondernemen om financieel meer armslag te krijgen?

Deelnemen is ook echt deelnemen…

Denk mee, doe mee en smeed plannen.


Kempen Klic 2013 wordt georganiseerd door ‘Wij De School’, een samenwerking tussen vijf creatieve ondernemers uit de Kempen.“Als we kennis, ervaring en talent weten te verbinden en te verzilveren, maakt schaarste plaats voor overvloed.”


Meer weten of aanmelden?

Kijk op: www.wijdeschool.nl