PYSGOTA GWYLLT WILD FISHING

Llyn Idwal Llyn Bochlwyd Ffynnon Lloer

Trwyddedau Diwrnod / Day Permit £8 oedolion/adults

£4 i bysgotwyr ifanc / £4 for young anglers

Neu beth am bysgota am Frithyll Trilliw ar Lyn Ogwen neu am Eogiaid a Sewin ar Afon Ogwen am £17 y dydd / Or why not fish for Rainbow Trout on Ogwen Lake or Salmon and sea trout on the Ogwen River for £17 per day

Trwyddedau ar gael o / Permits available from

Caffi Rhaeadr Ogwen / Ogwen Falls Cafe, Parc Carafannau Ogwen Bank / Ogwen Bank Caravan Site, Barbwr Ogwen, Swyddfa Bost Rachub / Rachub Post Office, Fferm Dinas / Dinas Farm.

Cymdeithas Genweirwyr Dyffryn Ogwen / Ogwen Valley Angling Association